İşletme Ekonomisi | MBA Türkçe

Bu ders, mikroekonomi teorisinin firma yönetimine uygulanmasını içermektedir. Mikroekonomi teorisi, firma düzeyinde karar almayı geliştirmekte kullanılabilir. Öğrenciler, yöneticilerin kararları ve bu kararların firmanın ürettiği mallara talep ve firmanın kârlılığı üzerindeki karmaşık ilişkileri inceleyerek, firmanın faaliyet gösterdiği saha hakkında iyi bir bilgi düzeyine erişirler. Ayrıca, bu sahanın iyi bir şekilde tanınması öğrencilere karşılaştıkları problemler üzerine analitik düşünme yapısını ve stratejik karar alma mekanizmasını geliştirmelerinde yardımcı olacaktır.