Ürün Yönetimi | MBA Türkçe

Ürün Yönetimi dersi, iş hayatında bir ürün (veya hizmet) fikrinin oluşmasından başlayıp çeşitli kademelere sunulması, bütçesinin hazırlanması, ürün veya hizmet olarak hayata geçirilmesi, kampanyalarla desteklenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi süreçlerinde çalışanlar, tedarikçiler, reklam ajansı, bayi ve şubeler gibi ilgili paydaşlarla birlikte yapılması gereken tüm faaliyetler konusunda bilgilendirmektedir. Ders sırasında bu sürece ilişkin her konuda proje çalışması yapılacak, bu şekilde öğrencilerin aktif katılması ve kendilerini geliştirmesi sağlanacaktır. Çeşitli konularda konuk konuşmacılar davet edilerek, öğrencilerin piyasadaki uygulamaları ilk kaynaktan öğrenmeleri de sağlanacaktır.