Değişim Yönetimi | MBA Türkçe

Bu eğitimin amacı, öğrencilerin "Değişim" kavramı hakkındaki "Farkındalıklarını" sağlamak, arttırmak ve gerçek hayata yönelik uygulamalar için fikir vermektir.