Finansal Yönetim | MBA Türkçe

Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları inceler. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak, performanslarını izlemek, ölçmek ve artırmak için gerekli olan yorumları yapma becerisine erişmeleri amaçlanmaktadır.