Bitirme Projesi | MBA Türkçe

Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Öğrenciler, eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları konuyu araştırırken çözümleme yeteneklerini kullanmakta ve derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirme fırsatı bulabilmektedirler.