#

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Elif Aydın

2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Bilkent Üniversitesi MBA programına burslu olarak kabul edildi ve 2005 yılında programı tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına devam ederken 2008 yılında Araştırma Görevlisi olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programlarında çalışmaya başladı. 2012 yılında Pazarlama alanına odaklandığı Doktora programını tamamladı. Halen Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programlarında Stratejik Yönetim, Tüketici Davranışları ve Marka Yönetimi derslerini vermektedir. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında pazarlama stratejileri, tüketicilerin bilgi işleme ve karar verme mekanizmaları yer almaktadır.