#

Bülent Coşkun

Bülent Coşkun ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunudur. Lisansüstü çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel İncelemeler Bölümünde tamamlamıştır. Profesyonel yaşamında inşaat, finans ve yazılım sektörlerinde çalıştı. Halen Omni Yönetim Danışmanlık şirketinin yönetici ortağıdır. European Software Improvement Foundation (ESPI), Information Systems Audit and Control Association (ISACA) ve Türk Bilişim Derneği (TBD) üyesidir. İş Güvenliği Uzmanlığı, PMP, CISSP ve CEH sertifikalarına sahiptir. Süreç Yönetimi ve İyileştirme Modelleri,  Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, İş Zekası Uygulamaları ve Proje Yönetimi konularında çalışmaktadır. Bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluşa İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Yazılım Geliştirme Gereksinim Analizi, Yazılım projelerinde CMMI ve Çevik yöntemlerin kullanımı, ERP ve İş Zekası projelerinin gerçekleştirimi, Yalın Altı SIGMA uygulamalarının endüstride kullanımı, ITIL Süreçleri ve İs Sürekliliği Planlaması, Konfigürasyon ve Değişim Yönetimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve COBIT Uygulamaları, Yazılım Geliştirmede Güvenlik Çözümleri,  İş Süreklilik Planları, Proje ve Risk Yönetimi konusunda danışmanlık yapmış ve eğitimler vermiştir. İlgi alanları Kültür ve Teknoloji ilişkisi, BT yönetişimi, İnovasyon Modelleri ve Bulut Bilişim üzerinedir. Bu kapsamda Türkiye’ deki ilk Bulut Bilişim uygulamalarının geliştirmesi çalışmalarında yer almıştır.