#

Dr. Öğr. Üyesi Genco Fas

Yrd. Doç. Dr. Fas, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuş, doktorasını ise aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Rekabetçi Ekonomik Modellerde Oyun Teorisi Uygulamaları üzerine yazdığı tezle tamamlamıştır. Fas halen Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı'nın direktörlüğü görevini yürütmektedir. 

Bilgi Üniversitesi'ndeki görevi öncesinde Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçehir Üniversitesi'nde ders veren Fas'ın Rekabetçi Modeller ve Finansal Koruma üzerine uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

Fas, 2004'ten beri iş hayatında aktüerya, kurumsal eğitimler ve finans alanlarında girişimlerde bulunmuştur. Özellikle sigorta, denetim ve bankacılık sektöründeki tüm lider kurumlarla çalışmış, bu kurumlardaki aktüer adaylarının yetiştirilmesinde ve adayların Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın sınavlarında başarı göstererek unvan sahibi olma süreçlerinde aktif rol oynamıştır.