#

Prof. Dr. Gonca Günay

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde 1992 yılında tamamlamıştır. 1996 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, 1998 yılında Koç Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Doktorasını, moda tüketicilerinin renk tercihlerine ilişkin tezi ile 2004 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, işletme alanında tamamlamıştır. Yönetim ve organizasyon alanında yaptığı araştırmalar için, 2006 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Okulunda misafir araştırmacı ve 2010 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda doktora sonrası Fulbright burslusu olarak bulunmuştur. 2001 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini, 2001-2012 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, 2012-2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 2013-2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 2014-2015 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Bu dönemde yönetimin temelleri, stratejik yönetim, müzakere, yaratıcılık ve inovasyon konulu dersler vermiştir. 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yönetim ve Organizasyon alanında Profesör olarak çalışmaya devam etmektedir.