#

Murat Çolakoğlu

Murat Çolakoğlu, PwC Türkiye’ye 1 Ağustos 1993 tarihinde katılmış 2006 yılının Temmuz ayında şirket ortaklığına atanmıştır. Murat Çolakoğlu, enerji sektörü, altyapı yatırımları ve ithalat/toptan ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren çokuluslu şirketlere vergi danışmanlığı, ikili vergi anlaşmaları uygulamaları, uluslararası vergi planlaması ve vergi denetimi hizmetleri konularında deneyim sahibidir.
1995 yılından itibaren portföyünde bulunan müşterilerine sunulan vergi denetim hizmetlerinde ekiplerinin saha liderliği ve koordinasyonunu yapmıştır. Ayrıca, yıllar içinde bu şirketlere vergi planlaması ve vergi danışmanlığı konularında da hizmetler vererek teknik deneyimini geliştirmiştir.  1997 yılından bu yana özellikle enerji ve altyapı yatırımları gerçekleştiren (Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modelleri dahil) şirketlere hizmet vermekte olan Murat, bu sektördeki şirketlere vergi denetimi, vergi danışmanlığı, yatırımların finansman modellerinin vergi ve muhasebe prensipleri açısından denetimi ve danışmanlığı ve ayrıca enerji sektöründeki özelleştirme/satın alma işlemleri esnasında yapılan mali denetim ve planlama çalışmaları konusunda da geniş tecrübe sahibi olmuştur. Şu anda, şirketimizin vergi departmanında enerji sektörü ve altyapı yatırımlarından sorumlu ortağı olarak görev yapmaktadır.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına haiz olan Murat,  TÜSIAD ve YASED Enerji Çalışma Komiteleri üyesidir. Murat Çolakoğlu'nun Dünya Gazetesi'nde vergi ve mali konularda yazıları yayınlanmaktadır.