#

Dr. Öğr. Üyesi Reşat Fırat Ersin

Akademik kariyerine 1997 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başlayan Dr. Reşat Fırat Ersin, Avrupa Birliği bursu ile yurtdışında eğitim almak amacıyla 2000 yılında Üniversite’den ayrılana kadar  Ekonomi Bölümü’nde mikroekonomi ve makroekonomi derslerinden sorumlu araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisans çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektronik MBA Programları’nın kuruluşunda yer alan Fırat Ersin, elektronik ticaret, siber kültür, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi derslerinin içeriğinin yayına hazırlanmasından sorumlu uzman olarak çalışmıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden doktora derecesini almasını takiben 2004-2005 yılları arasında TÜSİAD tarafından kurulan Türkiye’nin ilk sektörel rekabet çalışmaları yapan araştırma merkezi olan Rekabet Forumu’nda direktör yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yıllarında pazar araştırma sektöründe proje yöneticisi olarak çalışan Dr. Ersin, yine bu dönemde kuruluş aşamasında yeraldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nda Finans için Makroekonomi dersini vermiştir. 2008-2012 yılları arasında emeklilik ve hayat sigortası sektöründe iş geliştirme ve  stratejik planlama birimlerinde yönetici olarak görev almıştır. 2012’den itibaren iş analitiği üzerine kıdemli danışman olarak yaptığı profesyonel çalışmaların yanı sıra Eylül 2014’den bu yana da İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programları’nda strateji ve pazarlama konulu dersler vermektedir. Ortaklaşa öğrenim ilkelerinin sıkı bir savunucusu olan Fırat Ersin derslerinde her konu için özel olarak tasarlanmış, öğrencilerin farklı roller üstlendiği ve bu sayede birbirleri ile etkileşimde bulundukları sınıf içi grup çalışmalarına yer vermektedir. Üniversite’de verdiği derslerin yanı sıra sürdürülebilir rekabet gücü, rekabet politikası ve kentsel büyüme konularında da akademik çalışmalarına devam etmektedir.