#

Zeynep Siretioglu Girgin

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Viyana Teknik Üniversitesi’nde İşletme Enformatiği alanında 2005 ve 2008 yıllarında tamamladı. 2007 yılında Viyana Diplomasi Akademisi’nin Diploma Programı’ndan mezun oldu.
Halen, Viyana Teknik Üniversitesi’nde ‘AB İşgücü Piyasaları ve Seçilmiş AB Ülkelerine Türkiye’den İşgücü Göçü’ konulu doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Uluslararası göç, işgücü ekonomisi, göç ve uyum politikaları, örgütsel davranış ve proje yönetimi konuları ile ilgilenmekte, birey tabanlı modelleme yapmaktadır.
2013’ten beri Bilgi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını yürütmektedir.