Programın Yapısı

Türkçe MBA programının süresi süresi 3 dönemdir. 

Tüm zorunlu dersler her dönem açık olduğu için azami esneklikte program oluşturabilirler. Bir dönemde en az iki, en fazla altı ders almak koşuluyla öğrenci kendi programını oluşturabilir.

Öğrenciler santralistanbul Kampüsü’nde haftasonları yürütülen derslere katılırken aynı zamanda son derece aktif ve renkli bir akademik/sosyal çevrenin parçası olurlar.

Program 5 Zorunlu, 5 Seçmeli ve 1 bitirme projesinden oluşmaktadır.

Dersler notları her hafta BİLGİ Learn web sitesinde yayımlanır. Açılan ders notları dönem sonuna kadar açık kalır.

Zorunlu Dersler

Temeli oluşturan 5 adet zorunlu ders yöneticilerin iş yaşamındaki sorularına cevap vermek ve gereksinim duyulan alt yapıyı oluşturma amacı ile düzenlenmiştir.

Seçmeli Dersler

Öğrenciler, her dönem artarak açılan çeşitli seçmeli derslerden ilgi alanlarına göre beş adet ders almaktadırlar. Finans, pazarlama ve genel yönetim konularında yoğunlaşan seçmeli dersler öğrencilere pratik çözümlere yönelik donanım sağlamaktadır.

Türkçe MBA Programında dersler haftasonu (Cumartesi- Pazar) 09:00-18:00 arasında 2’şer saatlik dersler olarak santralistanbul Kampüsü’nde sürdürülür (santralistanbul Kampüsü'ne ulaşım için lütfen tıklayınız).

Bitirme Projesi

Öğrenciler üniversitenin öğretim üyelerinin koordinasyonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler. Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi ilgi duydukları bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Daha sonra öğrenci proje danışmanı gözetiminde projesini hazırlar ve dönem sonunda belirtilen tarihte teslim eder. Proje dersi başarısız (“F”) veya başarılı (“P”) olarak değerlendirilir, ve bu genel not ortalamasına katılmaz.